iB Pinjaman Qardh


Adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Fasilitas

  • Jangka waktu pembiayaan maks 1 tahun.
  • Pengembalian dilakukan secara angsuran.

Manfaat

  • Pembiayaan dapat diberikan kepada nasabah yang memerlukan dana dalam masa yang relatif pendek.
  • Pembiayaan berkontribusi untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.
  • Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman Qardh yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
  • Jangka waktu pengembalian pinjaman Qardh adalah maksimum sampai dengan jatuh tempo dana yang bersangkutan (untuk pelengkap produk dana) dan maksimum 1 tahun (untuk qardhul hasan).
  • Bank boleh meminta jaminan apabila dianggap perlu.